För många svenskar är det på sjön som man har sitt smultronställe. Faktum är att Sverige är det båttätaste landet i världen, med störst antal av både trä- och plastbåtar per invånare. Begrepp som Mälar30 och folkbåt är välkända för många, och många barn lär sig tidigt att segla genom medlemskap i exempelvis sjöscouterna. Sammanlagt beräknas 2,5 mi9ljoner svenskar vara involverade i båtlivet i vårt land på ett eller annat sätt.

Ett annat exempel på båtlivets popularitet är det stora antalet båtklubbar runt om i Sverige, och inte minst svårigheten att bli medlem i vissa av dem. I Stockholm kan man få stå på en väntelista i flera år innan man får en båtplats, och att gå vakt på båtklubben är lika vanligt som att städa på föräldrakooperativet eller att mata surdegen.
När man ger sig ut på sjön behöver man dock ha med sig följande:

  • Rep och tross av bra kvalitet.
  • Sjökort och GPS.
  • Flytväst.
  • Konserver.
  • Brandsläckare om det är en motorbåt eller om man har ett gasolkök på båten. Eller om man har något annat brandfarligt.

Många tar även med sig en dator eller surfplatta på båten. Tänk bara på att skydda den mot stark sol och vatten, och att se till att det finns elström att ladda den med.